ReadyPlanet.com
bulletpattern
bulletสีย้อมcotton
bulletสีย้อม tc
bulletcvc
bullettk
bulletdry feel
สีย้อม tc

ผ้า  TC KANEKO  หรือ อีกชื่อว่า ทีซี จูติ ทอเป็นตาข่าย เส้นด้าย เป็นคอตต้อน35% โพลีเอสเตอร์ 65 % 

เหมาะ ตัดเสื้อโปโล สีไม่ตก ทรงเสื้ออยู่ทรงได้ดี  เหมาะงานปัก  มีสีย้อมพร้อมผลิตทุกสี